Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-04-2023

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania, w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów, prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także ugody.

Celem mediacji nie jest wydanie decyzji czy ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania, które będzie podlegać akceptacji przez wszystkie strony sporu!

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

 • w porównaniu z postępowaniem sądowym mediacja jest znacznie krótsza, a zatem pozwala oszczędzić czas;
 • jest korzystna finansowo, nie generuje kosztów związanych z wpisem sądowym czy też kosztów dotyczących opinii biegłych;
 • masz wpływ na przebieg i wynik mediacji, ponieważ postępowanie mediacyjne opiera się na konsensusie stron, a nie na ich przymuszaniu do narzuconego rozwiązania;
 • mediacja jest poufna, mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedział się podczas mediacji; 
 • może zostać zrealizowana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 • jest powszechnie dostępna, z nieodpłatnej mediacji można skorzystać m.in. w najbliższym punkcie pomocy prawnej lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Cechy mediacji:

 • dobrowolność – to strony decydują, czy wezmą udział w mediacji. Mogą w każdej chwili z niej zrezygnować. Jeżeli zdecydują się na mediacje, oznacza to, że widzą sens prowadzenia rozmowy z udziałem neutralnej osoby trzeciej, posiadającej wiedzę i profesjonalne doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów;
 • neutralność – mediator nie może mieć korzyści związanej z wypracowaniem żadnego z możliwych rozwiązań konfliktu. Efekt mediacji zależy od stron. Mediator niczego nie narzuca, ale pomaga w znalezieniu jak największej liczby możliwości zakończenia sporu oraz w ich optymalnym wyborze;
 • bezstronność – mediator traktuje strony tak samo, nie faworyzuje nikogo, nie ocenia, ani nie krytykuje zachowań i propozycji składanych podczas mediacji;
 • poufność – mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie zostały przekazane podczas mediacji. Zasada poufności obowiązuje go również podczas spotkań na osobności ze stronami, chyba że zwolnią go z takiego obowiązku;

Nieodpłatna mediacja w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: każda osoba, która złoży oświadczenie na piśmie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, może skorzystać z nieodpłatnej mediacji w punkcie nieodpłatnych porad prawnych lub w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 
 • przeprowadzenie mediacji; 
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Ważne: z nieodpłatnej mediacji świadczonej w Punktach NPO i NPP zostały wyłączone sprawy, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Gdzie szukać informacji o mediacji?

 • w najbliższym Sądzie Rejonowym lub Sądzie Okręgowym;
 • w Starostwie Powiatowym, pod numerem przeznaczonym na umawianie wizyt w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • na stronie naszej Fundacji, pod adresem: https://www.fundacjaiv.pl/mediacja

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...