Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-03-2023
Otwarcie 03032023

W dniu 3 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn.: Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zakupem linii technologicznych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap II”.

Otwarciu inwestycji przewodniczyli gospodarze: Burmistrz Miasta Lubań – Arkadiusz Słowińskj oraz Prezes Zarządu ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu – Jacek Baran. Spotkanie odbyło się z udziałem  zaproszonych gości: Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Cezarego Przybylskiego, Pani Ewy Szymańskiej – Poseł na Sejm RP, Pani Teresy Zembik – Radnej Sejmiku Dolnośląskiego, Prezesów Zarządów Krajowych Izb Gospodarki Odpadami, Forum Dyrektorów i RIPOK.

W spotkaniu uczestniczyli również Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wicestarosta Lubański, Włodarze piętnastu gmin - Sygnatariusze Porozumień Międzygminnych, Przewodniczący Rad Gmin, Przedstawiciele urzędów i instytucji, Reprezentanci Wykonawcy - firmy FOLEKO Sp. z o. o. oraz Przedstawiciele branży gospodarki odpadami – zarówno lokalni, jak również przybyli z różnych części Polski.

Wykonanie II etapu inwestycji pozwoliło na zakończenie rozbudowy instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (montaż linii przesiewania i konfekcjonowania kompostu), zakończenie rozbudowy sortowni do mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (montaż linii do odbioru frakcji wysokoenergetycznej). Oddano do użytkowania obiekt technologiczny - garaż, warsztat z myjnią i wiatą na gazy, budynek socjalno–biurowy z wielofunkcyjną salą–CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, składy soli i piasku, a także instalacje wod.-kan. na potrzeby socjalno–bytowe, instalacje kanalizacji do odprowadzania ścieków, instalacje retencji/doczyszczania ścieków, instalacji wodnej, wody szarej, p.poż., instalacji c.o. oraz instalacji solarnej.

Zrealizowanie inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił stosownych pożyczek.

Na uroczystym otwarciu Pan Prezes Jacek Baran podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej inwestycji. Podkreślił, że inwestycja ta ma bardzo wymierne znaczenie, a jednym z ważniejszych jej aspektów jest zapewnienie pracownikom dobrych i zgodnych z przepisami bhp warunków pracy.

Nie zabrakło też podziękowań i słów uznania ze strony załogi, która doceniła działania inwestycyjne Zarządu Spółki.

Otwarcie - Bazaltowa 1

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...