Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-08-2022

Efektywność energetyczna budynków to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii. Wpływa na nią izolacyjność cieplna przegród oraz sprawność instalacji i urządzeń. 

Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane, budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tzw. rozporządzenie WT.

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku?

Najlepszy efekt uzyskamy, jeśli przeprowadzimy termomodernizację w sposób kompleksowy. Ściany, okna, dachy budynku generują różne, czasem bardzo duże straty ciepła.

Zacznij od wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku (np. styropianem lub wełną) i montażu nowej, energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej. Po tym możesz przejść do termoizolacji dachu (to szczególnie ważne, jeśli posiadamy użytkowe poddasze), a następnie podłogi na gruncie lub ewentualnie stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

Teraz możesz rozpocząć modernizację instalacji w budynku, w szczególności instalacji c.o. oraz c.w.u. Zwróć uwagę na izolację odkrytych przewodów. Rozważ też montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zaworów termostatycznych.

Po tych wszystkich pracach możesz rozpocząć wymianę kotła. To ważne, aby zrobić to w ostatnim etapie, gdyż należy dostosować jego moc do zapotrzebowania na energię cieplną w zmodernizowanym budynku. Co oczywiste w Twoim ocieplonym domu, to zapotrzebowanie będzie o wiele mniejsze niż przed remontem, dlatego tak ważne jest, abyś używał źródła ciepła dopasowanego do potrzeb, gdyż tylko w takim wypadku, źródło ciepła będzie pracowało w pełni optymalnie.

Inwestycję dobrze jest uzupełnić o odnawialne źródła energii. Dzięki temu w dłuższej perspektywie będziesz płacić jeszcze mniejsze rachunki. Rozważ montaż pompy ciepła, w szczególności w połączeniu z montażem instalacji fotowoltaicznej, która będzie miała duży udział w wygenerowaniu energii elektrycznej, niezbędnej do działania tej pompy.
Możesz rozważyć również zastosowanie kolektorów słonecznych. Kolektory te mogą zapewnić ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie w nim ciepłej wody użytkowej. Działanie kolektorów słonecznych może skutecznie zmniejszyć zużycie energii pochodzącej np. ze spalania węgla czy gazu potrzebnej do zapewnienia ciepła w domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych zrób audyt energetyczny budynku. Z niego dowiesz się, jakie rozwiązania będą najlepiej dostosowane do Twego domu. Dzięki niemu wybierzesz też rozwiązania najbardziej opłacalne ekonomicznie, które zwrócą się w najkrótszym czasie.

Przy okazji, zweryfikuj występowanie wyrobów zawierających azbest w Twoim budynku oraz fakt przekazania odpowiedniej „Informacji o wyrobach zawierających azbest” do urzędu gminy lub urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na lokalizację budynku.

Budując nowy dom, jesteś w o tyle lepszej sytuacji, że zmniejszenie zużycia energii dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w nowych budynkach jest zazwyczaj łatwiejsze, niż ma to miejsce w przypadku budynków istniejących, a prowadzone działania są bardziej kompleksowe, efektywne energetycznie oraz uzasadnione ekonomicznie.

Dlatego też już na etapie projektowania (a nawet wyboru odpowiedniej działki budowlanej) warto, w celu ograniczenia zużycia energii, zastosować i konsekwentnie realizować rozwiązania najbardziej opłacalne ekonomicznie w perspektywie wielu lat.
W związku z powyższym zwróć uwagę na:

 • geometrię budynku, jego usytuowaniem na działce, układ pomieszczeń oraz funkcjonalne rozwiązania,
 • planowany sposób użytkowania,
 • izolacyjność ścian, okien, dachu i podłóg,
 • zasilanie budynku w energię, jego ogrzewanie i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Należy mieć na uwadze, że efektywność energetyczna domu może ulec pogorszeniu, jeżeli wykonawcy inwestycji będą odbiegać od założeń przyjętych w projekcie. Zastosowanie zastępczego, choć tańszego w momencie zakupu rozwiązania, może sprawić, że w perspektywie lat, stracisz wiele pieniędzy ze względu na późniejsze zwiększone koszty ogrzewania.

Masz już energooszczędny dom?

Są jeszcze kwestie, na które powinieneś zwrócić uwagę na zachowania, na które wszyscy mamy wpływ.
Zmniejszyć utratę energii w budynku można obniżając temperaturę ogrzewania i kotłów, zamykając drzwi i okna, wyłączając/ zmniejszając ogrzewanie w nieużywanych pomieszczeniach, gasząc oświetlenie, eliminując powstawanie przeciągów. Ustawienia domyślne w urządzeniach grzewczych można często dostosować w celu zwiększenia efektywności i zaoszczędzenia energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń i wody. Warto też kupować bardziej efektywne urządzenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. 

Świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku, lub części budynku.

Świadectwo należy również sporządzić dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. 

Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie przewidują obowiązku sporządzania świadectw w przypadku oddawania budynku do użytkowania, gdy budynek zostanie wzniesiony przez samego właściciela "na własny użytek".

Minister Rozwoju i Technologii, jako minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków obejmuje wykazy:

 • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • świadectw charakterystyki energetycznej;
 • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Osoba, która zleciła sporządzenie świadectwa, powinna otrzymać dokument wygenerowany z centralnego rejestru (wraz z nadanym przez ten rejestr numerem) i podpisany przez osobę uprawnioną.

Planujesz termomodernizację budynku? Potrzebujesz wsparcia w tym przedsięwzięciu?

Zainteresuj się możliwościami, które stwarzają szeroko zakrojone programy pomocowe. Najważniejsze z obecnych to:

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna;
 • premia remontowa;
 • premia kompensacyjna.

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotację można otrzymać m.in. na docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową oraz audyt energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna

Niezależnie od głównych programów wsparcia, będąc podatnikiem, rozważ skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.
Limit wydatków: 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT.

Więcej informacji: 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...