Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-06-2022

Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Lubań w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubań do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta Raport o stanie Miasta, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2021 roku. Rada Miasta rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta przeprowadza się debatę.

Uprzejmie informuję, iż debata nad Raportem o stanie Miasta, w której mogą zabierać głos mieszkańcy, odbędzie się podczas LXI Sesji  Rady Miasta Lubań, w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 9:00, w trybie zdalnego obradowania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Miasta Lubań pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 mieszkańców miasta. Pisemne zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Lubań - Biurze Rady Miasta, ul. 7 Dywizji 14, pok. 18 (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym Sesję, tj. do dnia 27 czerwca 2022 roku.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Miasta Lubań za rok 2021 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań w zakładce Rada Miasta Lubań – Raporty o stanie Miasta. 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

/-/ Kamil Glazer

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...