Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-10-2019

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Burmistrza Miasta Lubań zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Lubania

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia”, w tym przypadku burmistrza miasta Lubań.
Zgodnie z art. 7 3a - „Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.”
Przedmiotowe wymagania zostały ustalone przez Radę Miasta Lubań w Uchwale nr XXXIII/242/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

Link do uchwały

Zainteresowane działalnością firmy składają odpowiedni wniosek na formularzu:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM ul. Mickiewicza 6, pok. 10, numer telefonu 75 6464 435.

Zgodnie z art. 7 ust. 6b „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1.”
Wykonując ten obowiązek informuję, iż na terenie miasta Lubań zezwolenia na opróżnianie zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych posiadają następujące firmy:

WC SERWIS Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Szybowa 20E. Zabrze

TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, Warszawa

Mtoilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, Warszawa

Hydro-Tech Sp z o.o., ul. Młyńska 3, Nowogrodziec

WC TRON Sp. z o.o, Wyb. J.Słowackiego 9, Wrocław

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 1a, Lubań

Pełna ewidencja zezwoleń znajduje się tutaj

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...