Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-03-2013

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które łączą w swojej działalności cele społeczne i ekonomiczne. Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych.

Kategoria 1 „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”
Wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną
i ekonomiczną. W tej kategorii nominację składają: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Kategoria 2 „Dolnośląski Produkt Lokalny Roku 2012”
Wyróżnienie dla produktu lub usługi, który/która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej ( m.in. spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe).
b) Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska oraz w oparciu o lokalne zasoby.
c) Produkt/usługa, który/która promuje lokalne walory kulturowe, środowiskowe i inne.
d) Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji).

Do nominacji można dołączyć płytę z nagraniem, artykuł z gazety, publikację lub zdjęcie promujące dany produkt czy usługę.
W tej kategorii nominację składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Kategoria 3 „Dolnośląski Filantrop Roku 2012”
Wyróżnienie dla przedsiębiorstw prywatnych, które wspierają finansowo lub niefinansowo
(w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Kategoria 4 „Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo Roku 2012”
Wyróżnienie sympatyków przedsiębiorczości społecznej wspierających finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro, pokój 416 do dnia 25.03.2013 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl
Informacje o konkursie, dodatkowe formularze zgłoszeniowe oraz regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora Konkursu (www.fres.org.pl)

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu w Pakoszowie (okolice Jeleniej Góry).

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012” jest realizowany w ramach projektu „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” (projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Serdecznie zapraszam Państwa do składania nominacji w Konkursie.

Z poważaniem,
Marta Wolińska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej


„Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”       I      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizator projektu

Partnerzy projektu


 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...