Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

ul. 7-Dywizji 14
59-800 Lubań
pokój nr 18

Izabela Janik - Główny Specjalista
Telefon: 75 646 44 09
Fax: 75 646 44 05
E-mail: izabela.janik@miastoluban.pl

Do zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:

 • przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi wydziałami/referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej wewnętrznych organów w tym:
 1. organizacyjne przygotowywanie posiedzeń i obrad,
 2. przesyłanie materiałów będących przedmiotem posiedzeń i obrad radnym,
 3. opracowywanie protokołów, wniosków, materiałów, uchwał, postanowień i opinii z posiedzeń i obrad,
 • prowadzenie rejestru projektów uchwał i uchwał podejmowanych przez Radę,
 • prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego,
 • sporządzanie wniosków i opinii komisji i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta,
 • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych, przygotowywanie, redagowanie odpowiedzi oraz czuwanie nad terminowym przekazywaniem odpowiedzi radnym,
 • przesyłanie tekstów uchwał podjętych przez Radę właściwym organom,
 • umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, porządku obrad sesji, uchwał podjętych przez radnych oraz protokołów z przebiegu sesji, przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Radę,
 • prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
 • obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Miasta, jego zastępców,
 • sporządzanie listy wypłat diet radnych,
 • czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami na ławników do sądów powszechnych.

Ponadto w Biurze Rady można dowiedzieć się o:

 • terminach posiedzeń i planach pracy komisji Rady,
 • terminach posiedzeń Sesji Rady i harmonogramie pracy Rady,
 • dyżurach radnych i Przewodniczącego Rady,
 • możliwości skontaktowania się z radnym z danego okręgu wyborczego,
 • podjętych przez Radę uchwałach

a także zapoznać się z protokołem z odbytej Sesji Rady Miasta lub odbytych komisji rady oraz podjętymi przez Radę uchwałami.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...