Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-09-2022
 

Arkadiusz Zając - Kierownik Referatu
budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12
tel. 75 646 44 81

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11
tel. 75 646 44 40

 

Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta,
 • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 1. realizacja zaleceń do miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
 5. współdziałanie z Szefem ABW w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 6. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
 • prowadzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W zakresie spraw obronnych:

 • przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji oraz współudział przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja planu akcji kurierskiej i szkolenie uczestników w tym zakresie,
 • organizacja stanowiska kierowania Burmistrza Miasta w dotychczasowym miejscu pracy oraz przygotowanie zapasowych miejsc pracy,
 • nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na czas „P” i „W”,
 • współpraca z WKU i Starostwem powiatowym w zakresie organizacji akcji kurierskiej,
 • opracowanie regulaminu organizacyjnego urzędu na czas „W”,
 • organizacja i szkolenie oraz nadzór merytoryczny nad obsadą stałego dyżuru,
 • wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

W zakresie obrony cywilnej realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrony cywilnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych     w zakresie działania Referatu,
 • współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie trybu zwrotu wydatków z tytułu wypłacania żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, świadczenia pieniężnego rekomepensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód   z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w kwestii merytorycznej, z wydaniem decyzji włącznie.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...