Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-09-2022

Informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w Lubaniu ograniczyły przyjmowanie interesantów.
Załatwienie Państwa sprawy będzie możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu:
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 75 646 44 32,
Ewidencja ludności i dowodów osobistych – tel. 75 646 44 41.

ul. Mickiewicza 6 - parter
59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Aneta Płachcińska

pok. 1, tel. 75 646 44 31

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Bernadeta Medyńska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 41, 75 646 44 38
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 41, 75 646 44 38
Magdalena Krzętowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 20
Beata Serwin - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 20


Urząd Stanu Cywilnego - sprawy z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów
Andrzej Choroszy - Z-ca Kierownika USC
pok.1A tel./fax 75 646 44 32
Aneta Płachcińska - Naczelnik Wydziału
pok.1A tel./fax 75 646 44 31
Marlena Piaśnik - Inspektor
pok.1A, tel. 75 646 44 39

 

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

 1. ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Rejestru Mieszkańców;
 2. wydawania dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów;
 3. udostępniania danych z rejestru mieszkańców
 4. udostępnianie danych  z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
 5. przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 6. nadawanie numeru PESEL w sytuacjach określonych w ustawie o ewidencji ludności
 7. rejestracja formularzy od osób wykonujących obowiązek meldunkowy na terenie gminy oraz dokonywanie stosownych zmian w rejestrze mieszkańców
 8. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu z urzędu i na wniosek
 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zameldowania i wymeldowania;
 10. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów na terenie gminy
 11. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
 12. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw do głosowania;
 13. sporządzania i aktualizowania spisu wyborców dla przeprowadzania wyborów i referendów.

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu:

 1. rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie miasta i gminy Lubań;
 2. rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
 3. transkrypcji i odtwarzania w rejestrze stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 4. korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych zawartych w rejestrze Pesel;
 5. przyjmowania na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka, o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa; o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
 6. rejestracji oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań;
 7. wydawania zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
 8. nadawania numeru Pesel noworodkom urodzonym w Lubaniu i gminie Lubań;
 9. aktualizowania aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 10. zamieszczania przypisków pod aktami stanu cywilnego;
 11. prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
 12. przenoszenia aktów stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych, przypisków do rejestru stanu cywilnego;
 13. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego z przyczyn technicznych, niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru albo na skutek omyłki pisarskiej;
 14. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru ksiąg stanu cywilnego, w tym również z aktami stanu cywilnego sporządzonymi w języku niemieckim przed
  1946 r.;
 15. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 16. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 17. przekazywania aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania;
 18. wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
 19. wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 20. wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego;
 21. przyjmowania zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 22. organizowania uroczystości zawarcia związku małżeńskiego;
 23. wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 24. wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 25. przyjmowania zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Dolnośląskiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 26. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 27. wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
 28. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących aktualizacji rejestru stanu cywilnego;
 29. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze Pesel;
 30. prowadzenia korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami
  w sprawie zapisów w aktach stanu cywilnego;
 31. pozyskiwania i przekazywania danych dla potrzeb statystyki publicznej;

 

 

Druki do pobrania

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...