Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-11-2021
 ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań


Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki
pok. 10
tel. 75 646 44 35

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew na terenach prywatnych
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9
tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Fink – Inspektor (zastępstwo: Aleksandra Popławska - Podinspektor)
pok. 9
tel. 75 646 44 36

Utrzymanie zieleni miejskiej  i drzewostanu, porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, cmentarze
Regina Czerner - Inspektor
pok. 4
tel. 75 646 44 37

 
Referat do spraw opłat za zagospodarowanie odpadów

ul. 7 Dywizji 14 – przybudówka, I piętro

 

Kierownik Referatu
Renata Klecha - Waszczyk
tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli niruchomości, sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Monika Szymko - Podinspektor
Anna Wróbel - Inspektor
tel. 75 645 66 00

 

Najważniejsze zadania realizowane przez Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej:

 • Przygotowywanie i nadzór nad realizacją programu ochrony środowiska miasta Lubań,
 • wprowadzanie form ochrony tj. pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne oraz nadzór nad ich stanem,
 • wydawanie zezwoleń i przyjmowanie zgłoszeń na usunięcie drzew oraz wydawanie decyzji o wymiarze kar za usunięcie drzew,
 • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
 • ustalanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
 • działania związane z redukcją tzw. niskiej emisji (zanieczyszczenie powietrza), w tym przygotowanie i realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej,
 • współpraca z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,

Gospodarka komunalna:

 • nadzór nad gospodarką zielenią komunalną, w tym przydrożną
 • nadzór nad czystością na terenach komunalnych,
 • nadzór nad placami zabaw,
 • utrzymanie i zagospodarowanie skwerów i parków, w tym parku na Kamiennej Górze,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 • przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
 • nadzór nad cmentarzami miejskimi,
 • egzekwowanie obowiązku podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej, w tym realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków,
 • prowadzenie programu likwidacji pokryć azbestowych
 • prowadzenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych


Gospodarka przestrzenna i zabytki:

 • koordynacja prac w zakresie opracowania studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z obowiązujących planów miejscowych,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego oraz prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę,
 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości pod względem zgodności
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrona zabytków, w tym prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Druki do pobrania:

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...