Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-05-2021
 

 

ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Gołos

pok. 3
tel. 75 646 44 19

Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców, oddawanie nieruchomości w uzytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowaia wieczystego w prawo własności, wydawanie zgód na wykreślenie zapisów dotyczących udzielonej bonifikaty w księgach wieczystych
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów, sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Renata Stefankiewicz - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi, wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego, organizacja wyborów do Izb Rolniczych
Katarzyna Poszelężna - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych na ogródki, garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty, urządzenie placu budowy i inne
Katarzyna Poszelężna – Inspektor
pok. 5,  tel. 75 646 44 22
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2,  te.  75 646 44 24

Nadzór nad targowiskiem miejskim, wydawanie zezwoleń na lokalizację kontenera i lokalizację reklam, sprawy z zakresu urządzeń melioracji wodnych, najem lokali użytkowych i umorzenia zaległości za lokale użytkowe
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział i zamiana mieszkań komunalnych, kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

 

Najważniejsze zadania realizowane przez Wydział Gospodarki gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa:

 

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
  w tym sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, administrowanie
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
 • nazewnictwo ulic i placów, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
 • wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi
 • prowadzenie spraw dotyczących konserwacji rowów melioracyjnych
 • wydawanie pozwoleń na lokalizację kontenerów na gruz budowlany, celem przeprowadzenia remontów
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym wskazanie najemcy lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiennego, rozstrzyganie sporów czynszowych
 • prowadzenie spraw z zakresu targowiska miejskiego i innych miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu.

 

 


Druki do pobrania:

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...