Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-08-2022

25 sierpnia odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

przewodniczący Rady Miasta Lubań podczas zdalnej sesji Rady Miasta Lubań

Podjęto jednogłośnie uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie miasta na 2022 r. Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 2.663.131,99 zł oraz zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.663.131,99 zł. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 106.771.673,16 zł, natomiast plan wydatków po zmianach 122.448.946,21 zł.

W zakresie wydatków zmiany wynikają m.in. z realizacji wieloletnich zadań tj.: dofinansowanych w ramach II i III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa     i oznakowanie Lubańskiej Pętli Rowerowej", „Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej  w Lubaniu etap II i IV”,  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń". Ponadto wprowadzono zmiany dot. modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Działkowej w Lubaniu, rewitalizacji parku na Kamiennej Górze, pomocy dla obywateli Ukrainy, drobnych remontów drogowych, pomocy społecznej, zwiększenia subwencji oświatowej, wprowadzenia aplikacji wielojęzycznej audioprzewodnika po zabytkach Lubania.

Na sesji nadzwyczajnej radni jednogłośnie podjęli także uchwały w sprawach:

- zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ul. Sybiraków,

- zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr L/364/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań,

- zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu,

- zmiany Uchwały Nr XLIX/307/2021 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2021r.  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2036.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...