Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-01-2021

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 225/2020

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert z dnia 30 listopada 2020 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz § 35 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową, której zadaniem jest zaopiniowanie ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

1) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Prace Komisji będą przebiegały zgodnie z § 12 Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Mateusz Zajdel - Przewodniczący, Małgorzata Poszelężna - członek, Paula Pleśnierowicz - członek, Monika Chojnowska - członek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...