Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-03-2013

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalno-gospodarczym

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w  Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, oznaczona jako działka numer 25 AM 21 Obręb II o  powierzchni 1730 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90  500,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych, zero groszy)
Wadium 9  000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, zero groszy)
Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, sala nr 11.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 19 kwietnia 2013 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań: Bank Gospodarki Żywnościowej Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 19 kwietnia 2013 roku znajdowała się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miasta Lubań.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro, pokój    nr 5, tel. 75-646-44-22.

 


B U R M I S T R Z M I A S T A L U B A Ń
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 o powierzchni ogólnej 26,70 m2, z pomieszczeniem przynależnym, znajdujący się w budynku przy ul. Tkackiej 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 08 maja 2013 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań: Bank Gospodarki Żywnościowej 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 08 maja 2013 roku znajdowała się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 75 6464-421.

 

  B U R M I S T R Z M I A S T A L U B A Ń
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 o powierzchni ogólnej 18,43 m2, z pomieszczeniem przynależnym, znajdującego się w budynku przy ul. Torowej 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 17.500,- zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).

Wadium 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 08 maja 2013 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań: Bank Gospodarki Żywnościowej 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 08 maja 2013 roku znajdowała się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 75 6464-421.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...