Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 58/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 22 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 3 maja 2003 roku

 

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr XXXVI/313/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 25 września 2001 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 155, poz. 2120)

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na spożywanie piwa na Festynie z okazji obchodów 3 maja 2003 w godzinach od 15:00 do 23:00 na Placu przy Ratuszu w Lubaniu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-08-31 10:42:45 Ostatnia zmiana: 2006-08-31 10:43:33