Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 53/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity z 1996 Dz. U. Nr 70, poz. 336 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.186 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz. 876) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się w życie Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 3a/97 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 26 marca 1997 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-08-29 11:27:30 Ostatnia zmiana: 2006-08-29 11:27:56