Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 60/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 7 ust.2 statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie komisji konkursowej na funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lubaniu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora w punkcie 4 podpunkcie 2 wprowadza się następującą zmianę w miejsce wyrazu "trzech członków Rady Miasta" wpisuje się "czterech członków Rady Miasta".

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-08-29 10:40:25 Ostatnia zmiana: 2006-08-29 10:42:10