Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwała budżetowa na rok 2006

Budżet Miasta Lubań na rok 2006

Na podstawie Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku został uchwalony budżet miasta Lubań na rok 2006.

 

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości                              38 089 959 zł

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości                               39 555 874 zł

z tego:

1) Wydatki majątkowe                                                                         07 100 973 zł

2) Wydatki bieżące                                                                              32 454 901 zł

 

Uchwała Nr XLII/313/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok zmieniła treść Uchwały budżetowej:

-         W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku dochody z podatków i opłat zmienia się kwotę 8 527 668 zł na kwotę 8 561 668 zł.

-         W § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku pozostałe dochody własne zmienia się kwotę 1 186 362 zł na kwotę 1 152 362 zł.

-         W § 5 ust.1 pkt 1 ppkt 1 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku przychody zmienia się kwotę 7 825 984 zł na kwotę 8 108 984 zł

-         W § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt 2 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku wydatki zmienia się kwotę 7 825 984 zł na kwotę 8 108 984 zł

-         W załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kolumnie plan na 2006 rok zmienia się kwotę 340 000 zł na kwotę 313 000 zł, oraz w kolumnie zadania własne zmienia się kwotę 340 000 zł na kwotę 313 000 zł.

-         Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

-         Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku Plan Finansowy na 2006 rok Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zobacz także
  Uchwała Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań W sprawie:uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Uchwała Nr XLII/313/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-12 08:15:47 Ostatnia zmiana: 2006-06-12 08:18:08