Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Rozwoju Miasta » Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn:

1)      likwidacji punktu sprzedaży,

2)      upływu terminu ważności zezwolenia,

3)      zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4)      zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5)      nie złożenia w terminie do 31 stycznia pismnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

6)      nie dokonania opłaty w wysokościach i terminach określonych ustawą .

Wniosek powinien określać wielkość zinwentaryzowanych zapasów.

     

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rozwoju Miasta, przybudówka – parter, tel. (0 75) 646 44 29

 

Termin załatwienia sprawy do 14 dni

 

Opłaty
-    nie podlega opłacie skarbowej
-         Przy odbiorze zezwolenia wniesienie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul. 7 Dywizji 14 Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 w wysokości:

-         1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-         1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-         2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Uwaga!

Zezwolenie można otrzymać na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1)  Art. 18 (4) Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Informację przygotowała

Anna Przytulska

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-09 14:51:53 Ostatnia zmiana: 2007-05-22 11:16:43