Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Właściciel, najemca, podnajemca lokalu mieszkalnego, socjalnego w celu ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powinien:

-         Wypełnić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów (powyższe dokumenty są dostępne na stronie BIP lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 6 – I piętro);

-         Wypełnić oświadczenie o przekazywaniu na rzecz zarządcy budynku ryczałtu na zakup opału i ciepłą wodę (wypełnić w przypadku chęci przekazywania ryczałtu bezpośrednio na konto zarządcy);

-         Wypełnione dokumenty osobiście złożyć w Wydziale (wraz z dokumentami należy przedłożyć do wglądu zaświadczenia o osiągniętych dochodach gospodarstwa domowego brutto - bez kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie społeczne - w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz aktualny rachunek za dostawę energii elektrycznej)

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817)

     

Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pokój nr 6 (I piętro), Plac Lompy 1, tel. ( 0-75) 646 44 24 lub 23

Załączone dokumenty
  deklaracja_wysokosc_dochodow (93.5kB)        
  wnosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego (36kB)        
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-09 11:20:34 Ostatnia zmiana: 2006-06-09 11:22:52