Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Kontrole » Wewnętrzne » Rok 2005

Plan kontroli na rok 2005

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań w 2006 roku

 

Lp.

Nazwa jednostki podlegającej kontroli

Przedmiot kontroli

Termin przeprowadzonej

kontroli

Uwagi:

1.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie stawek wody i ścieków na 2005r.

I kwartał

 

2.

Administracja Budynków Komunalnych Nr 2

Przekazanie agend

I kwartał

 

3.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Pobieranie wynagrodzeń przez Pion Dyrektorski Spółki i innych świadczeń z tyt. umowy o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych i regulaminów wewnętrznych Spółki

za okres 2002-2004 rok

II kwartał

 

4.

Spółki komunalne

Sprawdzenie sprawozdań i ocena działalności Spółek za okres 01.01-30.06.2005 r.

III kwartał

 

5.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

6.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św.Trójcy w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

7.

Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

8.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

9.

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

10.

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

11.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

12.

Ognisko TKKF „Osiedle” w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

13.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

14.

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Łużyce” w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

15.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

16.

Klub Małego Dziecka w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miejskiej Lubań w roku 2005

IV kwartał

 

 

 

Sporządziła: Krystyna Bajdor

 

Lubań, dnia 16 stycznia 2005 roku

 

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-05-11 15:00:14 Ostatnia zmiana: 2006-05-11 15:01:21