Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Oświadczenia majątkowe » Rok 2008 » Jednostki Organizacyjne » Instytucje Kultury

Wykaz oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych

<Podstawa prawna: art. 24h Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z poźn. zm.)>

Załączone dokumenty
  Bożena Adamczyk Pogorzelec Muzeum Regionalne w Lubaniu (1.3MB)        
  Kazimierz Kiljan Miejski Dim Kultury w Lubaniu (1.4MB)        
  Małgorzata Piotrowska Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaniu (1.3MB)        
Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2008-07-22 09:21:30 Ostatnia zmiana: 2008-07-22 09:33:17