Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od 1 maja 2008 roku zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Urząd Miasta Lubań udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą pod adresem:

 

http://eurzad.dolnyslask.pl  

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do urzedu Miasta Lubań konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 15:00 do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w przy ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9 na następujących nośnikach danych:

- Dyskietka 1,44 MB

- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

- Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzedu Miasta Lubań:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 

Akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, RTF

- XLS

- CSV

- TXT

- GIF, TIF, BMP, JPG

- PDF

- ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2008-07-01 11:14:40 Ostatnia zmiana: 2008-07-01 11:16:46