Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Pomoc pobliczna

Lubań, dnia 30 kwietnia 2008 roku

FN-3029/MZ/2008/1

                                                        Burmistrz Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam informację za 2007 rok w następującym zakresie:

1.     Wykonanie dochodów budżetu miasta Lubań za 2007 rok

     - plan dochodów                45.998.696 zł

     - wykonanie dochodów       45.392.927 zł

     - % wykonania planu           98,68

2.  Wykonanie wydatków budżetu miasta Lubań za 2007 rok

     - plan wydatków                 43.310.608 zł

     - wykonanie wydatków        41.295.989 zł

     - % wykonania planu           95,35

3.  Nadwyżka budżetowa za 2007 rok          4.096.938 zł

4.  Zobowiązania budżetu miasta Lubań na 31.12.2007 rok z tytułu:

     - obligacji komunalnych                          4.400.000 zł

     - zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych  11.035.217 zł

     - wymagalne zobowiązania                     3.184.162 zł

5.  Kwota dotacji otrzymana od innych Jednostek Samorządu Terytorialnego - nie dotyczy (nie wystąpiły)

6.  Nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

7.  Kwota udzielonych dotacji przez Gminę Miejską Lubań w 2007 roku ogółem 163.600 zł z tego dla:

     - Uczniowski Klub Sportowy „Skorpiony”                         2.500 zł

     - Międz. Klub Sportowy PIAST Lwówek                           2.500 zł

     - Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych              5.000 zł

     - MKS „Łużyce”                                                              75.000 zł

     - Warsztaty Terapii Zajęciowej                                           4.400 zł

     - Ognisko TKKF „Osiedle”                                                1.200 zł

     - UKS TRÓJKA                                                                5.000 zł

     - JWOPR Jelenia Góra                                                       5.000 zł

     - Klub Małego Dziecka – Parafia św. Trójcy                     10.000 zł

     - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                      10.000 zł

     - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich                                  5.000 zł

     - Związek Harcerstwa Polskiego                                       14.000 zł

     - Klub Abstynenta „ODNOWA”                                      24.000 zł

 

8.     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono podatki i opłaty lokalne powyżej kwoty 500 zł  za 2007 rok

 

Lp

Nazwa osoby fizycznej lub prawnej

Kwota umorzenia (zł)

Tytuł

Uzasadnienie umorzenia

1

Granisz Andrzej

1.525,00

podatek od nieruchomości

nakłady na prace remontowe

2

Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu

1.501,00

podatek od środków transportowych

pojazd wyłączony               z eksploatacji, służy do celów szkoleniowych

3

Woźniak Tomasz

978,00

podatek od środków transportu - odsetki

jednorazowa zapłata zaległości                 i bieżącej opłaty, nakłady na prace remontowe

 

 

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych  którym udzielono pomocy publicznej za 2007 rok.

 

Lp

Nazwa osoby prawnej lub fizycznej

Kwota udzielonej pomocy (zł)

Cel udzielonej pomocy

1

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOVA                w Lubaniu

1.423,30

de minimis

2

Ponar Lubań Sp. z o.o.

7.215,68

de minimis

3

Wih-Pol Sp. z o.o.

32.502,70

de minimis

4

Imka Sp. z o.o.

421.078,40

de minimis

5

Taurus Sp.j.

19.708,00

de minimis

6

Konstal Sp. z o.o.

33.355,80

de minimis

7

Błaszkowska Józefa, Bartosz

655,90

de minimis

8

Błaszkowska Józefa

10.065,90

de minimis

9

Granisz Andrzej

3.517,50

de minimis

10

Bosiak Krzysztof

3.517,50

de minimis

11

Szmigiel Antoni

3.627,00

de minimis

12

Rybak Halina

1.124,00

de minimis

13

Jaworski Leszek

2.884,00

de minimis

14

Zinkowski Teodor

5.561,00

de minimis

 

 

                                                                                    Skarbnik Miasta

                                                                                    Marian Zwierzański

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Magda Markuszewska
Utworzony: 2008-04-30 10:52:26 Ostatnia zmiana: 2008-04-30 10:57:11