Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta Lubań

 

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 123, poz. 858) informuję, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego na terenie miasta Lubań.

 

Informacja sporządzona została w oparciu o ocenę, jakości wody, przesłaną przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu a sporządzoną przez Laboratorium PWiK w Bolesławcu.  

 

Na podstawie uzyskanych badań laboratoryjnych stwierdza się, że jakość badanej wody odpowiada wymaganiom pod względem parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych.

Próbki pobrano w dniu 10 grudnia 2007 roku.

Miejsce pobrania próbek:

- Lubań ul. Słoneczna 2 – Przedszkole

- Lubań ul. Jeleniogórska 4

- Lubań ul. Działkowa – MOSiR

 

 

                                                                                       Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                          Konrad Rowiński

Redaktor: Piotr Browarzcyk Źródło: Piotr Browarczyk
Utworzony: 2008-01-17 09:23:10 Ostatnia zmiana: 2008-01-17 09:27:08