Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta Lubań

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619) Zarządzeniem Nr 116/2003 Burmistrza Miasta Lubań z 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu, Burmistrz Miasta Lubań powołał zespół redaktorów.

 

Redaktor naczelny

Urszula Marzec                         tel.: 075 646 44 08 e-mail: u.marzec.um@luban.pl  

 

Redaktorzy

Anna Krawiec                           tel.: 075 646 44 80 e-mail: a.krawiec.um@luban.pl

Beata Serwin                            tel.: 075 646 44 32 e-mail: b.serwin.um@luban

Bogumiła Tomaszewska            tel.: 075 646 44 14 e-mail: b.tomaszewska.um@luban.pl

Elżbieta Sindrewicz                   tel.: 075 646 44 28 e-mail: e.sindrewicz.um@luban.pl

Małgorzata Chojnacka               tel.: 075 646 44 33 e-mail: m.chojnacka.um@luban.pl  

Franciszek Miękoś                     tel.: 075 646 44 23 e-mail: f.miekos.um@luban.pl

Ignacy Kidoń                             tel.: 075 646 44 13 e-mail: i.kidon.um@luban.pl

Janusz Włosek                          tel.: 075 646 44 39 e-mail: j.wlosek.um@luban.pl

Leszek Mańkowski                     tel.: 075 646 44 19 e-mail: l.mankowski.um@luban.pl

Tomasz Bernacki                       tel.: 075 646 44 35 e-mail: t.bernacki.um@luban.pl

  

Administrator

Ryszard Skowron                       tel.: 075 646 44 08 e-mail: r.skowron.um@luban.pl  

 

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-02-10 13:34:14 Ostatnia zmiana: 2007-02-14 14:53:13