Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie nr 63/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu za lokal użytkowy.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Itekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr XIl89199 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje :

 

§1

 

Wniosek Pana Artura Bednarskiego zam. ……………….. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za lokal użytkowy położony w Lubaniu przy ul. Słowackiego 22 w kwocie 3.978,83 zł + odsetki 1.099,60 zł łącznie 5.078,43 zł rozpatrzyłem następująco:

-        Kwotę 2.425,60 zł - stanowiącą 1/3 zaległości za czynsz oraz odsetki umorzyłem w całości

-        Kwotę 2.652,43 zł - stanowiącą pozostałą zaległość rozłożyłem na 26 miesięcznych rat.

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ARK Nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                              Konrad Rowiński

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-25 07:44:34 Ostatnia zmiana: 2007-01-25 07:46:30