Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie nr 50/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 4 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie:   rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIl89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pana Sławomira Piguły zam……………………. w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalne w kwocie 2.655 zł rozpatrzyłem następująco:

-        kwotę 2.655 zł - stanowiącą zaległości za czynsz i opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 7 rat

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ARK Nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Informuję również Pana, iż brak wpłat bieżących oraz wpłat na poczet zaległości za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK nr 2

w Lubaniu wystąpi z wnioskiem do sądu o eksmisję. Niezależnie od wszczęcia postępowania eksmisyjnego zarządca lokalu zmuszony będzie wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Panu wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. U rzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-25 07:28:08 Ostatnia zmiana: 2007-01-25 07:29:14