Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2006 rok » grudzień ( nr 1 - 10)

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2006

BURMISTRZA MIASTA  LUBAŃ

z  dnia  27.12.2006 r.

 

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej

inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się

w magazynie OC  Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu nr ZK 2130/1029/2006 r. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej, zarządzam, co następuje:                                                                                    

 

§ 1

  

W celu przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego powołuję komisję w składzie:

 

  1.   Przewodniczący – Janusz GRODOWSKI,

  2.   Członek             -  Maria CHOROSZA,

  3.   Członek              -  Monika WIERZBA.

 

§ 2

 

Inwentaryzację przeprowadzić do dnia  15 stycznia 2006 roku w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

 

1.      Pismo Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW nr ZK2130/1029/2006 z dnia 2 października 2006 roku.

 2.   Wytyczne w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy            

       magazynowo-warsztatowej obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego według   

       stanu na dzień 31.12.2006 rok.

 

§ 3

 

Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowią Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej m. Lubań z dnia 27.12.2006 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC UM Lubań według stanu na dzień 31.12.2006 rok.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-04 14:07:54 Ostatnia zmiana: 2007-01-04 14:09:17