Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego corocznie budżetu. Budżet miasta jest corocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania nadwyżki.

 

Burmistrz Miasta Lubań przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2005 rok, Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

 

Rada Miasta Lubań po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2005 udziela  absolutorium Burmistrzowi Miasta (Uchwała Nr XLV/331/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań)

 

Zobacz także
  Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok
Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-11-02 14:07:50 Ostatnia zmiana: 2006-11-27 14:17:42