Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966616
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » lipiec 2008 r.

Artykuły
  Zarządzenie nr 74 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.
  Zarządzenie nr 73 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2009 rok
  Zarządzenie Nr 72/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie: prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Informatyk w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań
  ZARZĄDZENIE NR 70/08 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, z obowiązkiem d
  Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
  Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
  Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
  ZARZĄDZENIE NR 66/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2008 roku . w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Zarządzenie Nr 65/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieogran
  Zarządzenie Nr 64 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie : zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 62/2008 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań na stanowiskach obsługi.
  ZARZĄDZENIE NR 61/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Spółka z o.o. nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy u
  Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07.07.2008r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań SKODA FABIA nr rejestracyjny DLB 55HY.
  Zarządzenie Nr 59/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 31 lipca 2008 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lub