Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968585
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » kwiecień 2008 ( nr 31 - 47 )

Artykuły
  Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.04.2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 32/2008 z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 2 od Powiatu Lubańskiego
  ZARZĄDZENIE NR 34/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE NR 35/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy Mickiewicza 1a w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie
  Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
  Zarządzenie Nr 40/ 2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie :powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy "Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich" w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie :powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy "Podinspektor ds. obsługi interesantów" w Urzędzie Miasta Lubań.
  ZARZĄDZENIE NR 42/08 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 kwietnia 2008 r w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 kwietnia 2008 roku, na zbycie nieruchomości gruntowych pod lokalizację g
  Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.04.2008r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Archiwalnej Urzędu Miasta Lubań.
  Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania Rady Sportu.
  Zarządzenie nr 46 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu dla Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie nr 47/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.