Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966588
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok

Artykuły
  GGNiR 0151-50/ 06/07/19 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego
  GGNiR – 72246-1/07 - Usługi związane z wydzieleniem gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy południowo-zachodniej w Lubaniu
  GGNiR - 72246-1/07 - Usługi związane z wydzieleniem gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy południowo-zachodniej w Lubaniu
  Nr GGNiR 0151-52/06/07 sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garaży przy ul. Polnej
  Nr GGNiR.722416-2/06 sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Lwóweckiej
  GGNiR 0151-50/ 06/07 sprzedaż nieruchomości ul Kazimierza Wielkiego
  Komunikat do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań"
  Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań
  Komunikat dotyczący przetargu nieograniczonego pn. “WYKONANIE USŁUGI KOMUNALNEj W POSTACI PRZEWOZU OSÓB ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W OBRĘBIE MIASTA LUBAŃ W LATACH 2007-2008”
  Wykonanie usług komunalnych w postaci przewozu osób środkami komunikacji zbiorowej w obrębie miasta Lubań w latach 2007- 2008.
  GGNiR 0151- 47/06 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Gazowej
  DOSTAWA POMP OSADU, SILNIKÓW POMP NADAWY OSADU, POMP ZESTAWU HYDROFOROWEGO ORAZ CZUJNIKÓW POZIOMU OSADÓW WRAZ Z MONTAŻEM W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI Z 2006 ROKU - WYMIANA ZALANYCH URZĄDZEŃ MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL.WIEJSKIEJ 1A W LUBAN
  Nr GGNiR -72249-3/06 dzierżawa części nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej
  GGNiR 0151- 45/06 Sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej
  TI 7633/13/2006/23 - Zapytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę pomp osadu i zestawu hydroforowego oraz czujników poziomu osadów
  TI 7633/13/2006/23 - Komunikat dotyczący przetargu nieograniczonego na dostawę pomp osadu i zestawu hydroforowego oraz czujników poziomu osadów
  GKM 7044-01/07 - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań na lata 2007 - 2008
  Komunikat dotyczący przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ POMP OSADU I ZESTAWU HYDROFOROWEGO ORAZ CZUJNIKÓW POZIOMU OSADÓW
  DOSTAWA POMP OSADU I ZESTAWU HYDROFOROWEGO ORAZ CZUJNIKÓW POZIOMU OSADÓW WRAZ Z MONTAŻEM W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI Z 2006 ROKU - WYMIANA ZALANYCH URZĄDZEŃ MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL.WIEJSKIEJ 1A W LUBANIU.
  Nr GGNiR.72411-6/05 sprzedaż nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 29 F
  GGNiR 0151/ 38 / 05/06 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Esperantystów
  Nr GGNiR.71445-4/06 sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Mikołaja
  GGNiR 0151/ 50 / 05/06 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Leśnej ,
  GGNiR. 722411-6/06- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przy u. Dąbrowskiego
  OR. 341/RS/2/2006 - Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Lubań
  GGNiR.71445-5/06 - lokal użytkowy, ulica Robotnicza 11 o powierzchni ogólnej 76,2 m2
  GGNiR.71445-2/06 - lokal użytkowy, ul Tkacka
  GGNiR.71445-6/06 - lokal użytkowy, ulica Robotnicza 11 o powierzchni ogólnej 46,9 m2
  GGNiR-0151/20/05/06 - ulica Ludowa
  GGNiR. 722411-6/06 - Dąbrowskiego 29
  GGNiR 0151/38/05/06 - ulica Esperantystów
  GGNiR 0151- 26 / 05/06 - ulica Kazimierza Wielkiego
  F.341/1/5/2006 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych
  OR. 341/RS/1/2006 - Dostawa i instalacja serwera w Urzędzie Miasta Lubań