Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961838
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2008 » Sesja z 29 stycznia 2008 r.

Artykuły
  Uchwała nr XVII /96 /2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2008 rok.
  UCHWAŁA NR XVII/ 90 / 2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubaniu.
  UCHWAŁA NR XVII /91/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
  Uchwała Nr XVII /92/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej L
  UCHWAŁA Nr XVII / 93 /2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2008 w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu.
  UCHWAŁA NR XVII / 94 /2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Lubaniu na 2008 rok"
  UCHWAŁA NR XVII /95 / 2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań podmiotom