Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968787
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » luty ( nr 13 - 22 )

Artykuły
  Zarządzenie Nr 22/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie pierwikupu
  Zarządzenie Nr 21/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie pierwokupu
  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 /2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 luty 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  ZARZĄDZENIE NR 19/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 lutego 2008 roku . w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby prawnej.
  ZARZĄDZENIE NR 18/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE NR 17/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE NR 16/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalnoś
  Zarządzenie Nr 14/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu....
  Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 lutego 2008 roku w spr. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości ...