Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5877523
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Informacje i obwieszczenia » Rok 2008

Artykuły
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru miasta Lubań położonego wzdłuż rzeki Kwisy.
  Nr OŚGP.7624-02/08 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie wydaniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża bazaltu "Księginki-Północ"
  Nr OSGP.7624-01/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAISTA LUBAŃo podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 108999D - ulica Rynek,
  Nr OŚGP.7624-01/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 108999D - ulica Rynek
  Nr OŚGP.7624-01/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 108999D - ulica Rynek,
  Nr OŚGP.7624-01/08 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Nr OSGP.7624-07/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAISTA LUBAŃ o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra - IV etap w Lubaniu, w obrębie ulic: Staszica, Włókienniczej,
  Nr OSGP.7624-08/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAISTA LUBAŃ o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz - I etap, w obrębie ulic: Robotniczej, Warszawskiej, Jeleniogórs
  OŚiGP-7331/21/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBANIA w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne w Lubaniu ul. Rubinowej dz. nr 9/17 i 10/5