Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968724
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » styczeń ( nr 1 - 12 )

Artykuły
  Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie : uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 126/2004 z dnia 20.09.2004 roku w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań.
  Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Zarzadzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 10/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej...
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 9/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej .....
  Zarzadzenie Nr 8/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawoe odania do publicznej wiadomości .....
  ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 15 stycznia 2008 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowany
  ZARZĄDZENIE NR 6/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAN z dnia 09.01.2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Lubańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji agregatu prądotwórczego
  ZARZĄDZENIE NR 4/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej bez obowiąz
  Zarządzenie nr 3/2008 Burmistrza miasta Lubań z dnia 04 stycznia 2008 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie : ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a od Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości .....