Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968892
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2007 » Sesja 21 grudnia 2007 r.

Artykuły
  UCHWAŁA NR XVI/80 /2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok
  UCHWAŁA NR XVI/ 81/ 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu na lata 2008 - 2012.
  UCHWAŁA NR XVI / 82 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie : nadania nowych nazw ulic.
  UCHWAŁA NR XVI/ 83/ 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/221/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2004 r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  Uchwała Nr XVI/84/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 rok
  UCHWAŁA Nr XVI / 85 / 2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
  UCHWAŁA Nr XVI / 86 / 2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  Uchwała nr XVI/87/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.
  UCHWAŁA NR XVI /88 /2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2008 roku.
  UCHWAŁA NR XVI/89 /2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2008 roku.