Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5884568
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2007 » Sesja z 30 października 2007 r.

Artykuły
  Uchwała Nr XIV/70 / 2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 rok w sprawie : uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań : Nr LIII/296/93 z 29 czerwca 1993 roku i Nr VI/76/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad dokonywania okresowych
  Uchwała Nr XIV / 69 /2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań .
  Uchwała nr XIV/68/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2007 rok.
  UCHWAŁA NR XIV / 67 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XI / 58 / 2007 Rady Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
  UCHWAŁA NR XIV/66/2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  Uchwała nr XIV/65/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 30 pażdziernika 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 - 2015