Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056907
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » październik ( nr 102 - 114 )

Artykuły
  Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 pażdziernika 2007 roku w sprawie oddania w uzyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu , mającego swoją siedzibę w Lubaniu przy ulicy Różanej 2, nieruchomości położonych w Lu
  Zarządzenie Nr103/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 pażdziernika 2007r.w sprawie podania do pulicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie nr 104/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 października 2007 roku w sprawie : Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
  Zarządzenie Nr 105/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.07.2007 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu
  Zarzadzenie Nr 106/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 października 2007 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu
  ZARZĄDZENIE NR 107/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem i budynkiem gospodarczym przy ul. Skalniczej, stanowiące własno
  ZARZĄDZENIE NR 108/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych pod lokalizację garaży przy ul. Osiedle Fabryczna, będących własnością Gminy Miejskiej
  Zarządzenie Nr 109/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11.10.2007 roku w sprawie: powołanie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy " Referent w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej"
  ZARZĄDZENIE NR 110/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: zmiany składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 październik 2007 r.
  Zarządzenie Nr 111 /2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
  ZARZĄDZENIE NR 112/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 października 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 113/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła
  Zarządzenie nr 114 / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok