Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5969044
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Konsultacje ze społeczeństwem » Dokumenty do konsultacji obrazek Wersja do druku

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

 

1.         Planowana inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 108999D – ulicy Rynek w Lubaniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Mikołaja.

 

2.         Przedsięwzięcie polegać będzie na:

a)     przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy i chodników na nawierzchnie z kostki granitowej oraz utwardzenie pasa drogowego pomiędzy jezdnią a zabudową śródrynkową brukowcem z kamienia obrobionego (bazaltu) oraz wykonaniem przy granicy z zabudową chodnika z kostki granitowej;

b)    wykonaniu odwodnienia powierzchniowego ściekami z kostki granitowej odprowadzającymi wody studniami ściekowymi istniejących istniejącymi istniejących projektowanymi przykanałami do istniejących kanałów deszczowych;

c)     remont linii n/n zasilającej oświetlenie uliczne wraz z wymianą punktów oświetlenia ulicznego;  

d)    zagospodarowanie terenu zielenią (kwietniki, krzewy i drzewka ozdobne).

 

3.         Zakres inwestycji:

a)        długość przebudowywanego odcinka drogi – 125,61 mb

b)        powierzchnia przebudowywanych elementów pasa drogowego:

- jezdnia                                             - 1084,53 m2;

- place                                                -   811,55 m2;

- chodniki                                            - 1017,80 m2;

- zieleńce, trawniki                              -   253,29 m2.

 

4.         Realizacja tego przedsięwzięć wiązać się będzie głównie z modernizacją drogi już istniejącej. Po przebudowie nie zostanie zmieniony dotychczasowy charakter drogi (na drodze odbywać się będzie tak jak obecnie ruch pojazdów). Skutkiem budowy lub przebudowy dróg będzie niewątpliwie wzrost natężenia ruchu pojazdów, jednak uciążliwości akustyczne i wibracyjne zostaną złagodzone dzięki poprawie nawierzchni jezdni. Uciążliwości emisyjne także zostaną złagodzone dzięki poprawie organizacji ruchu, w tym płynniejszym ruchem strumienia pojazdów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenach już zurbanizowany i o niewielkich walorach środowiska przyrodniczego. W zdecydowanej większości oddziaływania związane z realizacją zadania będą miały charakter krótkotrwały (chwilowy) i odnosić się będą tylko do czasu budowy: uciążliwości akustyczne oraz zanieczyszczeń atmosfery pochodzących z placu budowy, związane z pracą maszyn i ciężkiego sprzętu oraz zwiększonego ruchu pojazdów obsługujących plac budowy. Produkowane odpady pochodzące z budowy drogi oraz
z pozostałych prac budowlanych, w znacznej mierze mogą być powrotnie wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych dla realizowanej inwestycji drogowych.
Skutkiem przebudowy drogi będzie przede wszystkim poprawa warunków akustycznych
i aerosanitarnych terenów przyległych, a więc i poprawa warunków życia mieszkańców rejonu miasta przez które ta droga przebiega. Zmniejszy się też negatywne oddziaływanie
na środowisko wodne (budowa systemów ujmujących wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych). Poprawi się też bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Załączone dokumenty
  0000001 (1.5MB) obrazek pobierz    
  0000001-140 (501.9kB) obrazek pobierz    
  0000001-141 (2.3MB) obrazek pobierz    
  0000002 (1.3MB) obrazek pobierz    
  0000003 (1.2MB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Joanna Czyż, Data wytworzenia: 2008-02-05 10:16:01, Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2008-02-05 10:14:27, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2008-02-06 10:17:01, Ostatnia zmiana: 2008-02-06 10:18:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1988