Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054259
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Programy, strategie i opracowywania » Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań obrazek Wersja do druku

 

 

 

Uchwała Nr XIV / 69 /2007

Rady Miasta Lubań

z dnia 30 października 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań .

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) , art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. nr 89 poz.625 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się do realizacji Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Tracą moc uchwały:

Nr XXII/186/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie założeń do planu energetycznego dla Gminy Miejskiej Lubań , Nr VI/85/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie założeń do planu energetycznego dla Gminy Miejskiej Lubań .

 

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Małgorzata Grzesiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Projekt załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań (2.7MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Projekt załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań strona tytułowa (35.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Projekt załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań- załącznik nr 1 (418.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Projekt załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań załącznik nr 2 (2.8MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Projekt załóżeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań załącznik nr 3 (2.8MB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-07 10:44:13, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-07 10:53:17, Ostatnia zmiana: 2007-11-28 14:32:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5183