Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056945
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » maj ( nr 47 - 58 )

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 58/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃdnia 31 maja 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego.
  Zarządzenie Nr 57a /2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 190/2005 z 23.11.2005roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 57 / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok
  Zarządzenie NR 56/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 maja 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas festynu Straży Granicznej
  ZARZĄDZENIE NR 55/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 maja 2007 rok w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie: przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej nieruchomość przeznaczoną pod drogę.
  Zarządzenie Nr 53/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 maja 2007r. w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 maja 2007 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejski
  Zarządzenie Nr 52/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej V przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 maja 2007 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lu
  Zarządzenie Nr 51/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 maja 2007 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy M
  ZARZĄDZENIE NR 50/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne.
  Zarządzenie Nr 49 /2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11.05.2007r. w sprawie: ustalenia zasad przydzielania mydła i ręczników dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Lubań w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
  Zarządzenie Nr 48/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 maja 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań ,przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 47/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 maja 2007r. w sprawie prawa pierwokupu