Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968812
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2007 » Sesja VI z 27 lutego 2007 ( Uchwały od nr 30 do nr 36

Artykuły
  Uchwała nr VI / 36 / 2007 Rady Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2007 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.
  UCHWAŁA NR VI /35 /2006 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymani
  UCHWAŁA NR VI / 34 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu
  UCHWAŁA NR VI / 33 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu.
  UCHWAŁA Nr VI/32/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
  UCHWAŁA NR VI / 31 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchylenia uchwał
  UCHWAŁA NR VI / 30 / 2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.