Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5969006
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkalne. obrazek Wersja do druku

            Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkalne.

 

            Użytkownikom wieczystym- osobom fizycznym, których nieruchomość przeznaczona jest lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe i dochód miesięczny brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, udzielana jest 50 % bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest  na początku każdego roku  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim .

Termin złożenia wniosku do 31 marca każdego roku.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 

  1. Wniosek zainteresowanego złożony w terminie do 31 marca każdego roku - do pobrania w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta ( ul.7ej Dywizji 14, pokój numer 9-I piętro).
  2. Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód brutto na jednego członka rodziny za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, w którym opłata ma być wniesiona.

 

Forma załatwienia sprawy:

            Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki.

 

Opłaty:

            Wnioski oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych .

 

Podstawa prawna:

            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj.- Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

 

            Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta ( ul.7ej Dywizji 14, pokój numer 9-I piętro).

 

Informacje przygotowała: Agnieszka Granisz

Załączone dokumenty
  Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania (33.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania (40kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-16 14:08:35, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-16 14:58:48, Ostatnia zmiana: 2007-02-16 14:58:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2355