Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5959424
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność obrazek Wersja do druku

Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność.

 

            Nieruchomość gruntowa (działka nie zabudowana  lub zabudowana) oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana tylko na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Wniosek zainteresowanego z zaznaczeniem położenia działki, tj. numer działki, obręb, arkusz mapy i powierzchnia.
  2. Aktualny odpis z Księgi Wieczystej.
  3. Dowód wpłaty zaliczki w kwocie 244 zł na poczet opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

 

Forma załatwienia sprawy:

  1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz wieczysto – księgowej.
  2. Zlecenie opracowania operatu szacunkowego wyceny prawa użytkowania wieczystego i prawa własności gruntu.
  3. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego  oraz opublikowanie wykazu nieruchomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
  4. Przygotowanie protokołu z rokowań.
  5. Zawarcie umowy notarialnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

            Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w kpa. Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od opracowania dokumentacji geodezyjnej i wieczysto - księgowej.

 

Opłaty:

            Wnioski oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych .

            Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

            W przypadku sprzedaży użytkownikowi wieczystemu gruntu oddanego uprzednio w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, udziela się 90 % bonifikaty ceny sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj.- Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Uchwała Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 345, poz. 884 z późn. zm.).

 

 

            Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta (ul.7ej Dywizji 14, pokój numer 9-I piętro).

 

 Informacje przygotowała: Agnieszka Granisz


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-16 14:06:50, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-16 14:07:18, Ostatnia zmiana: 2007-02-16 14:07:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2655