Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968586
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » luty ( nr 11 - 25)

Artykuły
  ZARZĄDZENIE nr 11 / 2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie
  ZARZĄDZENIE NR 12/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 6 LUTEGO 2007 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Lubańn z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie : wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego
  Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie : wrażenia zgody na komercyjne wykorzystywanie nazwy "Lubań"
  Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Gazowej.
  Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego.
  Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Rzemieślniczej
  ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 lutego 2007 roku . w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Zarządzenie nr 19/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań
  ZARZĄDZENIE NR 20/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22 lutego 2007 roku, na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejski
  Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert.
  Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
  Zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie : przyjęcia Regulaminu Premiowania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań na stanowiskach obsługi.
  Zarządzenie nr 24 / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok
  ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 29 marca 2007 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położon