Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968895
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Informacje i obwieszczenia » Rok 2007

Artykuły
  Nr OŚiGP-7331/24/07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBANIA w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubaniu w rejonie ulicy Bocznej
  Nr OŚGP.7624-09/07O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ o rozprawie administracyjnej
  OŚGP.7331/21/07 - Obwiesczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowę sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne przy ulicy Rubinowej
  Nr OŚGP.7624-09/07 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ dotyczące wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych komunalnych oraz wykonaniu drugiego etapu uszczelniani
  OŚGP.7331/11/07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące wydania decyzji na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaniu w rejonie ulic Głównej, Jeleniogórskiej, Bocznej i Kolejowej
  OŚGP.7624-08/07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące wydania zgody zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla dzielnicy Kamienna Góra - IV etap
  OŚGP.7624-08/07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla dzielnicy Uniegoszcz - I etap
  OŚGP.7624-06/07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące wydanie zgody budowy obiektu handlowo-usługowego na ul. Przemysłowej - Warszawskiej
  OŚGP.7624-08/07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz
  OŚGP.7624-05/07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań dotyczące rozbudowy stacji LPG o inne paliwa ON, Pb 95 i 98 na terenie działek nr 25/11, 25/12, 25/13 AM 8 Obr. III w Lubaniu przy ul. Rybackiej 21 w Lubaniu
  Wykaz firm i punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Lubań
  Nr OŚGP.7624-19/06 Informacja o wpisaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej ERA zlokalizowanej w Lubaniu przy ul. Sybiraków