Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966069
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych obrazek Wersja do druku

INFORMACJA

 

dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie Burmistrza Miasta Lubań na prowadzenie  działalności w zakresie:

-        odbioru i transportu odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

-        opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

I. .Wniosek o wydanie zezwolenia.

 

        1      Wniosek powinien zawierać informacje:

a)     obszar przewidywanej działalności,

b)     środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie,

c)      informacje o technologiach wykorzystywanych przy świadczeniu usług,

d)     termin  podjęcia działalności oraz zamierzony czas jej prowadzenia.

 

        2      Dokumenty dołączone do wniosku:

a)     kopia umowy z Łużyckim Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Komunalnych w  Lubaniu na odbiór  zebranych stałych odpadów komunalnych – w zakresie odbioru i  transportu odpadów komunalnych,

b)     kopia umowy z Lubańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na przyjmowanie nieczystości ciekłych na zlewnię miejskiej oczyszczalni ścieków,

c)     kopia zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej,

d)    kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do wywozu odpadów,

e)    kopia tytułu prawnego do nieruchomości w przypadku czasowego gromadzenia odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki surowców wtórnych lub kompostowania w odpowiednich instalacjach.

 

II   Opłaty :

 

-       Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ opłatę skarbową należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Lubań 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 - w wysokości 107 zł. Dowód dokonania opłaty składa się wraz z wnioskiem. W przypadku załączonej kopii pełnomocnictwa, nie potwierdzonej przez notariusza, należy uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 17 zł.

-       Istnieje możliwość zwrotu opłaty skarbowej, w przypadku gdy nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zezwolenia, jedynie na wniosek strony.

 

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań, ul.   7 Dywizji 14 w Lubaniu – I piętro lub pocztą elektroniczną – email: boi.um@luban.pl

 

Podstawy prawne:

  1      Ustawa  13 września 1996 r. o porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

  2      Ustawa  z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z  późn. zm.).


Informację przygotowała
Regina Wojweoda 

 

        

Załączone dokumenty
  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych (39.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych (32.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zobacz także
  Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-07 09:35:35, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-07 10:02:07, Ostatnia zmiana: 2007-02-07 14:35:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4305