Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968759
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Procedura postępowania administracyjno-geodezyjnego przy podziale nieruchomości obrazek Wersja do druku

Procedura postępowania administracyjno-geodezyjnego przy podziale nieruchomości

 

We wniosku o podział nieruchomości należy opisać cel podziału oraz dołączyć do niego następujące dokumenty :

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów oraz potwierdzoną odbitkę z mapy ewidencyjnej
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

(jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział)

  • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów mających na celu zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wydzielenie działki budowlanej zabudowanej itp.
  • decyzję-pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków)

  • prawomocne postanowienie o możliwości dokonania podziału
  • protokół z przyjęcia granic - kserokopia
  • wykaz zmian gruntowych - kserokopia - z mapą z projektem podziału

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta (ul. 7 -mej Dywizji 14, pokój numer 9 - I piętro)

 

Termin załatwienia wniosku - około 40 dni od daty wpływu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 5, I piętro tel. 646 4422.

 

Wniosek o podział oraz załączone do wniosku dokumenty (załączniki) są wolne od opłat skarbowych.

 

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z póź. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663).
Informacię przygotowała
Aniela Prorok

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-17 14:53:38, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-17 14:54:04, Ostatnia zmiana: 2007-01-17 14:57:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3414